Оборудване за преместване на товари

Данни за продукта

Номер на продукта Оборудване за преместване на товари:

Техника и оборудване за повдигане и преместване на товари.

Оборудването включва:
Хидроманипулатор
Хидравличен агрегат
Щипка за преместване на трупи
Кофа за преместване на насипни и инертни материали
Ремарке
Самосвална каросерия

Всяка част от оборудването може да се закупи отделно.

Техниката е предназначена за работа в:
Горски стопанства
Селскостопански ферми
Строителство
Промишленост

Фирма: Кранове за повдигане
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: